ผลิตตามสั่ง ไอโบลท์ ( เกลียวด้านเดียว )

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

        ไอโบลท์ I-BOLT หรือสลักเกลียว หมายถึง เหล็กตันที่มีลักษณะรูปทรงกระบอก โดยจะมีแป้นเกลียวขันเข้าทางปลายที่เป็นเกลียว ซึ่งลักษณะปลายหนึ่งมีหัวเป็นรูปต่างๆ และอีกปลายหนึ่งเป็นเกลียวใช้รอยผ่านตลอดรูกลวงของชิ้นส่วนที่ต้องการจะยึดติดกัน โดยลักษณะของโบลท์ ประกอบด้วยแกนโบลท์ (Body) เกลียว (Thread) และหัว (Head) ซึ่งมีหลากหลายชนิด และมีรูปแบบที่แตกต่าง

        แองเคอร์โบลท์ รูปตัวไอ หรือสามารถเรียกว่า ไอโบลท์ ไอโบลท์คือเหล็กแท่งเกลียวตลอด ที่มีลักษณะเหมือนสตัด มีเกลียวตลอดยาวทั้งแท่ง ซึ่งใช้น็อตขัน ลักษณะการใช้งาน จะใช้สำหรับยึดวัตถุเข้าหากัน โดยการขันน็อตทั้งสองฝั่ง  ลักษระของไอโบลท์ เหมาะกับหลายงานขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือการนำไปยึดพนังคอนกรีตขนาดใหญ่ แล้วใช้ร่วมกับแผ่นเพลทเหล็ก ภายหลังอาจมีการเชื่อมติดกันก็สามารถทำได้ หรือการแขวนฝ้า แขวนอุปกรณ์ได้หลากหลายขึ้นอยู่กับการนำไปประยุกต์ใช้งาน และการออกแบบที่เหมาะสม

        ไอโบลท์ I-BOLT หรือสลักเกลียว หมายถึง เหล็กตันที่มีลักษณะรูปทรงกระบอก โดยจะมีแป้นเกลียวขันเข้าทางปลายที่เป็นเกลียว ซึ่งลักษณะปลายหนึ่งมีหัวเป็นรูปต่างๆ และอีกปลายหนึ่งเป็นเกลียวใช้รอยผ่านตลอดรูกลวงของชิ้นส่วนที่ต้องการจะยึดติดกัน โดยลักษณะของโบลท์ ประกอบด้วยแกนโบลท์ (Body) เกลียว (Thread) และหัว (Head) ซึ่งมีหลากหลายชนิด และมีรูปแบบที่แตกต่าง