สเก็นประมง

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

        สเก็น (Shackles) ลักษณะของ สเก็น มีลักษณะเป็นตัวยู ปลายทั้งสองจะมีแกนล็อก นำไปใช้กับงานยก ที่มีน้ำหนักไม่มากนัก หรือ ใช้สำหรับคล้องกับวัตถุ และ ชิ้นงานที่เราต้องการผูก เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน ประเภทของสเก็นจะแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ สเก็นรูปทรงตัวยู และ สเก็นโอเมก้า ซึ่งจะมีลักษณะการใช้งานเหมือนกัน แต่ความแตกต่างจะอยู่ที่การรับน้ำหนักของวัตถุ และ ความแข็งแรงทนทานอาจจะแตกต่างกันไปตามชนิดของสเก็น

        สเก็นประมง (Shackle Self Color) หรือเรียกว่า สเก็นดำ สเก็นเรือ และสเก็นอวน มีลักษณะเหมือนกับสเก็นตัวยู สีดำ แต่จะแตกต่างกันที่สลักข้าง ซึ่งมีลักษณะเป็นหัวสี่เหลี่ยม เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในงานประมง มีลักษณะการใช้ในงานที่จะทำการยึดอวน หรือสมอเรือ ซึ่งมีหลากหลายขนาดเช่น 5/8" × 5/8", 3/4" × 3/4", 7/8" × 7/8" และ 1" × 1" เป็นต้น โดยจะเรียกขนาดต่างๆ ได้ ตามลักษณะขนาดตัวและขนาดของแกน เช่น 5/8" × 5/8" (โดยตัวยูมีขนาด 5 หุน และขนาดแกน 5 หุน)