สกรูเกลียวปล่อย สแตนเลส JT+ มิล

คำค้นหา :

ds (Diameter)

dk

k (Head Thickness)

m

M4T

9.4

2.5

4.3

M5T

11.8

3.1

3.7

M6T

14

3.7

6.3